Varje månad under 2010 utförsäkras ytterligare 1 000 personer, enligt Försäkringskassans beräkningar.
– Antalet sjukfall minskar så det kommer att bli färre som utförsäkras på lång sikt, säger Jon Dutrieux, statistiker på Försäkringskassan.
Vad som ska hända med dem som blir utförsäkrade är oklart. De fackliga organisationerna och handikapprörelsen är oroade och starkt kritiska till att människor över huvud taget kan utförsäkras.
På ett seminarium som Vänsterpartiet hade igår onsdag krävde LO att arbetsgivarna tar sitt ansvar för rehabilitering och anpassning så att anställda kan komma tillbaka till jobbet, även om arbetsförmågan minskat.
TCO vill ha en spärr mot utförsäkring för dem som inte fått någon rehabilitering.
– Det finns en rehabkedja och en statlig rehabiliteringsgaranti, men de innehåller ingen rehabilitering. Det är bara ord, sa Kjell Rautio, välfärdsutredare på TCO.
Medan debatten pågår kämpar lokala fackliga företrädare för att hjälpa enskilda medlemmar som kommit i kläm med de nya, hårdare, sjukreglerna.
Marie Jokio, från Kommunal i Stockholm, berättade om en medlem som fått nej i alla instanser, Försäkringskassan, a-kassan och socialtjänsten. Nu står han inför exekutiv auktion på sin bostad.
– Han har oturen att bo i en lägenhet som omvandlats till bostadsrätt. Det betyder att han inte får socialbidrag. Jag trodde inte det var möjligt att stå helt utan skyddsnät i Sverige, sa Marie Jokio.