Enligt fackförbundet Haber-Is, som organiserar de anställda vid Türk telekom, försöker arbetsgivaren genomföra en 13-procentig lönesänkning för fackanslutna anställda. En sänkning man motiverar med att deras löner är mycket högre än de oorganiserade arbetarnas.
Türk telkom är ett av Turkiets största telebolag, med sammanlagt 37.000 anställda, och ägs till 45 procent av staten.