Ett av företagen som är med och bjuder är Inmetro, ett företag som bildats för att köra Köpenhamns förarlösa tunnelbana.
Företaget ägs av två italienska företag, Ansaldo Transporti Sistemi Ferroviarri och ATM.
ATM är ett kommunalägt bolag från Milano där man kör både tunnelbana, buss och spårvagn.
Keolis Nordic och Arriva Skandinavien samarbetar i ett gemensamt bolag.
Keolis körde fram till 2006 pendeltrafiken i Stockholm med Citypendeln och man är dessutom majoritetsägare i Busslink.
Ariva är ett av Europas största företag inom kollektivtrafiken. Företaget har sitt säte i Storbritannien men har verksamhet i sju andra europeiska länder.
Företaget kör idag Pågatåget i Skåne.
MTR Corporation äger och sköter driften av tågtrafiken och tunnelbanan i Hongkong. Sedan förra året kör man också London Overground. Företaget ägs till 75 procent av Hongkong stad.
S-Bahn Berlin GmbH ägs av Deutsche Bahn, som är helstatligt och tysklands motsvarighet till SJ.
Företaget är ett av Europas största pendeltågsföretag och kör också busslinjer i Danmark.
SERCO/Nedrailways. SERCO kör bland annat Dockland Light Railway i London och Manchester Metrolink.
Nedrailways är dotterbolag till Hollands motsvarighet till SJ och har en omfattande trafik i England.
T-banebolaget i Stockholm är ett samarbete mellan franska Eurailco och danska DSB. Ägaren till Eurailco, RATP, driver idag Paris tunnelbana medan DSB driver Roslagståg i Sverige. 2009 tar DSB över Öresundstrafiken.
Svenska Tågkompaniet ägs av Norska Statsbanorna som idag kör persontrafik i Gävleborg och Tåg i Bergslagen.
Veolia Traqnsport är ett franska bolag som driver kollektivtrfafik över hela världen. Företaget kör idag tunnebanan i Stockholm samt lokalbanorna.