– Det var i mars i år som tågdörren slets av och föraren märkte ingenting eftersom det lyste grönt. Det är en knapp som ska lysa rött om man inte stängt och lyser det grönt kan man köra, säger Gunnar Woldén, skyddsombud på tunnelbanans röda linje där olyckan hände.
Han berättar att problemet gäller de nya vagnarna, de av den så kallade C20-typen. De gamla vagnarna har ett helt annat system.

– Jag fick reda på olyckan av förarna själva och har inte hört någonting från Connex. De ska informera oss skyddsombud, men det är symptomatiskt för Connex, vi får ingen information. Jag har också fått signaler från förare att samma typ av olycka ska ha skett en gång till, men det är ingenting jag vet och ingenting Connex sagt något om.
Efter att klubbordföranden Per Johansson fått sparken kallade dock Connex nye säkerhetschef Lars Ericsson till ett möte.
– Vi bestämde då att vi ska ha en grupp som jobbar med säkerheten och ha möte var sjätte vecka. Jag hoppas att det kommer bli bättre, men efter att ha jobbat med lokaltrafiken i 25 år betvivlar jag det, säger Gunnar Woldén.