De nya avtalen omfattar bland annat kabelunderhåll samt byggandet av Teliasoneras noder och linjenät.
Sedan tidigare har Flextronics avtal om att sköta installations- och underhållsservice åt Teliasonera.
Det nya avtalet är ett ramavtal, ett så kallat ”First right refusal”-avtal. Det innebär att Teliasonera först vänder sig till Flextronics när något ska göras.
Om Flextronics ligger för högt i pris går ordern vidare till något annat bolag. På så sätt räknar Teliasonera med att pressa priserna.
Roger Andersson, Sekoombudsman med ansvar för telefrågor ser dock med oro på avtalskonstruktionen.
– Risken är att man kommer att pressa företaget som i sin tur försöker försämra villkoren för personalen för att sänka kostnaderna, säger han.