Fartygen kolliderade i tät dimma och Marina-S sjönk snabbt. De fyra besättningsmännen, som inte hann få på sig varken livbälte eller överlevnadsdräkter när de gick i livflotten, plockades upp av besättningen på Tinto.
Olyckan orsakades av att man agerade fel ombord i båda fartygen. Inget av fartygen hade heller någon utkik på bryggan, trots den täta dimman.
Den danska sjöfartsmyndigheten kritiserar också Marina-S för att överlevnadsdräkter och livbälten hade förvarats felaktigt. De ska förvaras i närheten av livbåtar eller livflotte så att de är åtkomliga från öppet däck om fartyget måste evakueras snabbt.
Tinto fick kritik för att man inte fört arbetstidsjournaler. Utredaren noterar också att denna brist inte uppmärksammats av Sjöfartsverket vid inspektion ombord.