För första gången på flera år blir det inte fler och fler som väljer att enbart ansluta sig till Sekos a-kassa. Jämfört med mars i år då det var 7.755 enskilt anslutna var det i slutet av juni 2006 7.666 enskilt anslutna. Detta ska jämföras med att det är 102.183 personer som är med i både Sekos a-kassa och förbundet.
–Jag tror det kommer att hålla i sig. Man har förhoppningsvis insett värdet av att vara med i förbundet och dessutom har Seko haft en kampanj för att värva medlemmar, säger Melker Ödebrink på Sekos a-kassa.
I dagarna har IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, kommit med en rapport där de konstaterar att de flesta a-kassorna på olika sätt brister i medlemshanteringen. Sekos a-kassa har också fått kritik på en del punkter. Melker Ödebrink berättar att a-kassan redan ändrat vissa rutiner vad gäller medlemshanteringen .
– Men man ska veta att ingen medlem har haft några klagomål på hur vi hanterar inträden och utträden, säger Melker Ödebrink.
En annan kritik som a-kassan fått är att de enskilda får betala sin avgift en gång per år och inte månadsvis som de förbundsanslutna.
– Om vi ska införa månadsavgift för de enskilt anslutna, måste vi höja avgiften med ungefär 100 kronor för dem eftersom det kostar att avisera, säger Melker Ödebrink och berättar att frågan kommer diskuteras under hösten.