• Den 19 december i år avled en svensk besättningsman på Ahlmarks lastfartyg Noren i hamnen i Skelleftehamn. Fartyget hade just börjat lossa sin last av flis. Utredning har precis påbörjats. (se föregående artikel)
• Den 16 november i år omkom en filippinsk besättningsman ombord på det hongkongregisterade lastfartyget Saga Spray i Helsingborgs hamn. En stuveriarbetare på samma fartyg förlorade samtidigt medvetandet och var nära att dö. Fartyget hade just börjat lossa sin last av träpellets. Sjöfartsverkets utredningsenhet utreder ännu olyckan, vid sidan om polis, Arbetsmiljöverket och Räddningstjänsten.
År 2004 dog en besättningsman av samma orsak på ett systerfartyg till Saga Spray, ägt av samma rederi, i en utländsk hamn.
• Den 19 augusti 2005 omkom en matros ombord på Thunbolagets lastfartyg Eken i hamnen i Gruvön. Fartyget höll på att lossa sin last av massaved. Den omkomne matrosen vistades i lastrummet mellan 5 och 8 minuter, innan hans kollegor fått upp honom på däck och startat återupplivningsförsök.
Sjöfartsverkets utredning visar vid en senare mätning av en liknande last att syrehalten vid botten i lastrummet låg på 18,5 procent i den stund som lastrummet öppnades. Tre minuter senare hade syrehalten sjunkit till 14,2 procent. Därefter pendlade syrehalten mellan 14,1 och 19,9 procent under lossningen. Den normala syrehalten i luft är 20,9 procent.