– Det är viktigt för oss att den höga säkerheten kombineras med en bra och positiv verksamhet inne på avdelningarna, säger Sekoombudsman Roal Nilssen.
Efter katastrofåret 2004 som inleddes med fritagningen på Kumla och slutade med gisslandramat på Hällbyanstalten kom kravet på rymningssäkra anstalter. Och nu ska planerna förverkligas.
Om allt går enligt tidsplanen ska de tre superfängelserna med sammanlagt 60 platser vara klara årsskiftet 2007–2008.
Hall får 24 platser, Kumla 24 platser och Saltvik utanför Härnösand 12 platser.
– Det blir små enheter med endast 6 intagna per avdelning, berättar Thomas Hagsten, klubbordförande på Kumlaanstalten och representant i beredningsgruppen för säkerhetsanstalterna.
På Kumla och Hall byggs säkerhetsanstalterna som ”fängelse i fängelset”, medan det i Saltvik byggs ett nytt fän gelse invid det gamla fängelset.
Kriminalvården räknar med att de flesta vårdare kommer att internrekryteras. Förutom kravet på grund läggande kriminalvårdsutbildning och flerårig arbetserfarenhet föreslås det att samtliga sökande ska genomgå testning på Pliktverket där man bland annat mäter deras reaktioner vid stark stress och också deras fysiska kondition.
– Det är bra att det införs ett fysiskt test men den bör enligt min mening omfatta alla som söker jobb som kriminalvårdare i framtiden, säger ombudsman Roal Nilssen.