Tingsrätten i Norrköping dömde nyligen Transportstyrelsen att betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till Torolf Jansson. Rätten hade kommit fram till att han hade diskriminerats på grund av sin aspergerdiagnos då myndigheten inte prövat hans dispensansökan individuellt.

Nu meddelar Transportstyrelsen att man inte tänker överklaga domen, men erkänner inte att man gjort sig skyldig till diskriminering:

”Transportstyrelsen anser att man hanterat Torolf Janssons ansökan på ett sakligt och korrekt sätt, men accepterar domstolens bedömning av att underlaget inte visar det.”