– I nuläget kan vi inte se annat än att Poståkeriet skulle vara vårt avtalsområde, men vi har inte kommit in i några diskussioner än, säger Sekos avtalssekreterare Sven-Olof Hellman.
– Hittills har vi bara haft en första träff på LO. Det är inte första gången Transport drar i Poståkeriet. Tillsammans med Transport och LO ska vi besöka flera arbetsplatser under februari och mars.
En nytillsatt arbetsgrupp där Sven-Olof Hellman ingår ska träffa såväl fackliga företrädare som arbetsgivarrepresentanter för att se på verksamheten och definiera vad som är postverksamhet.