Efter att ha kört lok prickfritt i närmare 30 år fick Torolf Jansson diagnosen Aspergers syndrom. Transportstyrelsen drog då in hans tillstånd (läs mer här och här).

Med hjälp av LO-TCO rättskydd överklagade han beslutet och fick rätt i Förvaltningsdomstolen. Transportstyrelsen överklagade då till nästa instans, Kammarrätten, som bara konstaterade att Förvaltningsrätten hade rätt, Torolf Jansson kan fortsätta köra lok.

Men transportstyrelsen ger sig dock inte utan begär nu prövning i Högsta förvaltningsdomstolen.

Egentligen ska Kammarrättens dom verkställas omedelbart, vilket skulle innebära att Torolf Jansson kan köra tåg direkt. Men Transportstyrelsen har begärt att det skall vänta till Högsta förvaltningsdomstolen tagit ställning.

– Det är två frågor nu, dels om Torolf får köra under tiden, något man skyndsamt ska ta ställning till, dels om man tar upp fallet över huvud taget, säger Kerstin Burman, jurist på Rättsskyddet.

Högsta förvaltningsdomstolen tar bara upp ärenden som är principiellt viktiga och kan bli vägledande i andra fall. Om den beslutar att pröva domen görs en omfattande genomgång, vilket kan dra ut på tiden.

– Men frågan om han får köra under tiden bör kunna avgöras under januari. Och jag har begärt skyndsamt handläggande i den andra frågan också så min förhoppning är att vi får båda beskeden samtidigt, säger Kerstin Burman.