Det säger Jan Pettersson, chef för verksamhetsområde underhåll.

– Vi tar säkerheten på största allvar. I år gör vi 450 kontroller av arbetsmiljön hos våra entreprenörer. Det är ungefär 350 fler än föregående år, och det är en nivå vi ska fortsätta hålla.

Han är totalt oförstående till påståenden om att Trafikverket bara bryr sig om lägsta pris och inte ger förutsättningar för säkerhetstänk i upphandlingarna.

– Jag blir bedrövad när jag hör sådant. Våra entreprenörer vet att vi tar detta på största allvar och att vi trycker på att säkerheten kommer i första hand. Vi chansar inte.

Så ni chansar inte när ni väljer ett bud på 2,5 miljoner för snöröjning i västra Götaland när övriga bud låg på över 30 miljoner?

– Jag kan inte detaljerna i den upphandlingen. Men det vinnande företaget jobbar väl smartare på något sätt. Men säkerheten tummar vi aldrig på.

Ni har ju fått kritik från Haverikommissionen för brister i samband med flera olyckor?

– Vi välkomnar och har tagit till oss synpunkterna från Haverikommissionen. Efter deras utredning av Kimstadolyckan har vi till exempel förändrat arbetet med styrande dokument och kontrollverksamheten av entreprenörerna.

Jan Pettersson vill inte heller kännas vid kritiken att tidtabellen alltid går före arbeten i spåret.

– Tågsystemet är svårt belastat och det är en svår ekvation att få ihop. Men inte heller där chansar vi. Det blir en påfrestning för tågoperatörerna, med försenade eller inställda tåg, men det får vi ta.