–Men de verkar anse att det är entreprenörens uppgift. Vi anser att riskbedömning, skydds- och säkerhetsplanering måste finnas med i upphandlingsunderlaget. Entreprenörerna ska redan i underlaget se hur de ska agera i olika situationer, exempelvis A-skydd, säger Jonas Bäckstrand ordförande i haveriutredningen och ställföreträdande generaldirektör på Statens haverikommission.

I september 2010 omkom en passagerare när en spårgående grävlastare kolliderade med ett X2000-tåg i närheten av Kimstad utanför Linköping. Slutsatsen av utredningen visar att arbetet borde ha gjorts med ett av spåren avstängt, så kallat A-skydd. Att det inte skedde berodde, enligt haverikommissionen på bristande projektledning från Trafikverket, som inte heller hade sett till att de inblandade entreprenörerna fått tillräcklig information om den plats där de skulle utföra sitt arbete.   

Haverikommissionen uppmanar Transportstyrelsen att granska Trafikverkets projektarbete så att sådana brister kan undvikas i framtiden.

John-Åke Halldén, utredare på Trafikverket, medger att det fanns brister i projektets riskbedömning och att Trafikverket har det fulla ansvaret för säkerheten.

–Rapporten ger en rättvisande bild av olyckan och av våra förbättringsmöjligheter. Vi har genomfört förbättringar och rör oss i rätt riktning, men vi är ännu inte nöjda, säger han.

Trafikverket har bland annat förändrat reglerna för arbete i spår och ökat kraven på riskanalyser sedan olyckan i Kimstad men har ännu inte gjort om sin upphandlingsmodell.

–Det är fortfarande så att frågan om riskbedömning ska hanteras vid varje upphandling, vi ser över detta och lägger förslag om förändringar inom kort, säger John-Åke Halldén. Vårt mål är en nollvision för olyckor.

Har säkerhetsarbetet förändrats i samband med att underhållet lades ut på entreprenad?

–Nej, vi hade samma problem med säkerhetsarbetet tidigare, när verksamheten var ”inhouse”.

Vi kan se detta från tidigare utredningar och från tidigare uppföljningar, säger John-Åke Halldén.