Efter att verket i höstat inspekterat ett antal pendeltågsstationer fattade man beslutet att förbjuda den nuvarande hanteringen av gratistidningar som exempelvis Metro.
Vid inspektion konstaterade arbetsinspektören att personalen tvingades till tunga lyft med händerna under knähöjd. Orsaken var att det saknades avlastningsbord och tidningsställen där gratistidningarna förvaras medförde ergonomiskt dåliga arbetsställningar.
Om Trafficare inte följer Arbetsmiljöverkets förbud när det gäller hanteringen av gratistidningarna, hotar ett vite på 150.000 kronor.