– Det kom som en total överraskning för oss. Det har tydligen gått väldigt fort. Orientexpressens personal fick besked via sms en timma före tågets avgång, säger Mats Berntsson som är ordförande i företagsfacket på Trafficare.
Orientexpressen har en längre tid haft trassel med att fullgöra sina skyldigheter med att betala in skatter och sociala avgifter. Ett faktum som Connex använder för att säga upp avtalet med företaget. Orientexpressen har idag skatteskulder på cirka fem miljoner kronor.
Trafficare har idag ingen egen personal för restaurangverksamhet, andra delar av ISS-koncernen arbetar emellertid inom området.
– Sedan igår kör Connex och Trafficare med provisoriska lösningar, men Trafficare kommer att rekrytera personal. Gissningsvis är det cirka 25 anställda på Orientexpressen som berörs av Connex beslut. Trafficare har sagt att de inte ser det som ett övertagande av verksamhet, men att de anställda inom Orientexpressen ligger bra till för att få jobb i Trafficare.
– Vi kan inte se annat än att det blir en utökning av verksamheten för Trafficare. Det tycker vi inte är någon nackdel, säger Mats Berntsson.
Svenska Orientexpressen har uppgett att de kommer att inleda rättsliga åtgärder mot Connex, då de anser att avtalet sagts upp på felaktiga grunder.