Den svenska arbetsmarknaden är en av de mest könsuppdelade i världen. Något som enligt Åsa Löfström hänger ihop med att fler kvinnor jobbar här än i andra länder.
Men medan många akademikeryrken blivit mer jämställda, är männen i hemtjänsten och kvinnorna på byggena fortfarande försvinnande få.
– Vi väljer yrke utifrån om vi är kvinna eller man snarare än vad vi passar bäst för. Det gör att en halvduktig industriarbetare kanske egentligen skulle ha blivit en fantastisk undersköterska. Och tvärtom.
En annan effekt, fortsätter hon, är att många män idag går arbetslösa trots att vården på orten skriker efter folk.
– Det har vi inte råd med om vi ska lyckas bryta arbetslösheten, säger Åsa Löfström, och lägger till att hon vill se fler kampanjer för att få pojkar och män att satsa på vård och omsorg.
Åsa Löfström är en av artikelförfattarna i tankesmedjan Agoras nyutkomna årsbok, Den tredje Arbetslinjen. Boken ägnas helt åt hur Sverige ska få tillbaka fler i arbete, och andra recept som förs fram är: bättre yrkesutbildningar, större investeringar och en mer lokalt styrd arbetsmarknad.