Vinsten är en tredjedel högre än året före och beror bland annat på stigande energipriser.
Enligt företagets bokslut var det genomsnittliga spotpriset på elbörsen Nord Pool under det fjärde kvartalet i fjol 17 procent högre än under samma period 2004.
Av vinsten kommer 980 miljoner euro, eller 9,1 miljarder kronor, att delas ut till aktieägarna. Största ägaren är finska staten, med 51 procent av aktierna i företaget.