Försöken att öppna tjänstemarknaden inom EU har tagit ett steg till. De mesta av protesterna mot tjänstedirektivet tystnade sedan Europaparlamentet röstat bort den s k ursprungslandsprincipen. Enligt den skulle hemlandets avtal följa med vid arbete utanför hemlandet och enligt fackföreningsrörelsen innebära en allmän lönedumpning.
Arbetsrätt och sociala tjänster hölls också utanför i det nya förslaget. Det omfattar inte heller bemanningsföretag eller hamnar.
Där finns vissa möjligheter till begränsning av den fria tjänstehandeln, om den exempelvis hotar miljön eller folkhälsan. Men skrivningen är så pass luddig att många tvister bedöms hamna hos EU-domstolen. EU-kommissionen har även gjort förändringar i sitt förslag som försvårar begränsningar.
Både LO och Europafacket är rätt nöjda med kommissionens förslag. Men de vill inte se det genomfört utan ytterligare förbättringar. Nästa steg i processen är att EU-ländernas regeringschefer diskuterar och röstar om förslaget innan det överlämnas till EU-parlamentet för en sista omröstning. Det finns alltså fortfarande tid för påverkan.