1853 Kongl. Elecktriska Telegraf- Werket bildas.

1871 Byter namn till Kongl. Telegrafverket för att sedan ändra till Kungl. Telegrafverket 1903.

1953 Byter namn till Televerket.

1992 Televerket bolagiseras. Televerkets myndighetsroll (frekvensförvaltningen) blir Post- och telestyrelsen. Och verksamheten rundradioutsändning inom Televerket Radio förs över till det nya aktiebolaget Teracom.

1993 Resten av Televerkets verksamhet förs över till nybildade aktiebolaget Telia AB med den svenska staten som ägare.

1994 Enheter inom Telia AB som tillverkar telekomutrustning, till exempel Teli, avvecklas eller säljs.

1997 Telia säljer dotterbolaget Telia Fastigheter Telaris AB, som äger, driver och förvaltar Telias fastigheter.

1999 Telia och norska Telenor är nära att gå samman, men storaffären blir aldrig av. Telia Infomedia Reklam AB avknoppas från Telia och blir Eniro AB.

2000 Svenska staten säljer 30 procent av sina aktier till privata investerare och Telia AB noteras på Stockholmsbörsen.

2001 Telia säljer sex bolag som ingår i Orbiantgruppen till Flextronics. Företagen sysselsätter 25 procent av Telias anställda. Telia säljer åtta dotterbolag: Totalt sysselsätter företagen 5 622 anställda. Nästan var femte Teliaanställd får därmed ny arbetsgivare.

2002 Telia går ihop med den finska teleoperatören Soner och Telia Sonera bildas. I samband med detta tvingas Telia att göra sig av med Comhem samt Telia Mobile Finland. 

2007 Telia Sonera Skanovia Access bildas med ansvar för försäljnings av nätkapacitet till andra operatörer. Telia Sonera varslar 1 200 anställda i Sverige. Den svenska verksamheten minskas  med 697 befattningar.

2009 1 200 anställda sägs upp på Telia Sonera, framför allt inom bredbandsverksamheten. 

2016 Koncernen Telia Sonera byter namn till Telia Company AB och Telia lanseras som varumärke. I Sverige blir Skanova, som varit ett separat bolag inom koncernen, en del av bolaget Telia Sverige AB. 

2019 Telia Company köper Bonnier Broad- castings tv-verksam- het: TV4, C More samt MTV i Finland. Drygt 300 sägs upp.

2020 Ytterligare ett hundratal anställda sägs upp. Telia har nu cirka 8 000 anställda i Sverige, men ökar i exempelvis Norge där Telia nyligen köpt två företag.

Fakta: 32 913 anställda

32 913 personer är anställda av 1 977 arbetsgivare inom telekommunikation, enligt senaste statistiken (2018). Seko har omkring 2 500 medlemmar inom flera företag, bland annat Eltel Networks Infranet, Transtema, Relacom, Telia, Tele2 och Teracom.

Källa: It- och telekomföretagen, Seko.