Åtalet gäller två fall av grov trolöshet mot huvudman då Lars-Eric Pettersson som vd för Skandia enligt åklagaren ändrade på villkoren i bonusprogrammet Welthbuilder vilket gav honom 75 miljoner extra.
Lars-Eric Pettersson var styrelseordförande i Telia under några år i början av 2000-talet fram till sammanslagningen med finska Sonera 2002.
Några misstankar om att han skulle ha gjort sig skyldig till oegentligheter under tiden som Telia-ordförande finns inte.