Det har Teracom AB beslutat, efter att ha värderat buden från de intresserade köparna.
– Jag tycker att det är ett mycket bra beslut och de anställda får fortsätta med det de är duktiga på. Hade det blivit försäljning hade sannolikt bara telekomdelen blivit kvar, eftersom få av köparna var intresserade av tv- och radiosändningar, säger Peter Howe som är de anställdas representant i Teracoms styrelse.