Att Teliasonera i stort sett har monopol på det så kallade kopparaccessnätet har varit en källa till irritation bland konkurrenterna sedan länge. De andra aktörerna har ansett att de missgynnats då de köpt tillgång till nätet och tillsynsmyndigheten Post och telestyrelsen har i många fall gett dem rätt.
Därför föreslår nu regeringen att kopparaccessnätet och verksamhet som hör dit skiljs från Teliasoneras övriga verksamhet. Avsikten är att alla aktörer ska ha tillgång till nätet på lika villkor.
Den 1 januari startade Teliasonera Skanova Access sin verksamhet och personalen vid det nya bolaget är i full färd med att flytta.
Vid huvudkontoret i Farsta flyttar verksamheten till en annan byggnad medan man på andra håll samlar nätpersonalen i en grupp i befintliga lokaler.