De planerade försämringarna i arbetslöshetskassan är djupt orättfärdiga, med högre avgift till en lägre ersättning. Det drabbar dom som är mest utsatta och har låg lön. Det drabbar kvinnor och deltidsarbetande hårdare. Värst slår det mot dem som är arbetslösa genom lägre ersättning, risk för utförsäkring samtidigt som dom får högre avgift och höjd skatt. Det är ett försök att ställa arbetande mot arbetslösa.