– Vi har bedömt att staten inte behöver ha ett aktivt ägande i de här bolagen. Men vi har inte tagit ställning till när, hur eller i vilken ordning de ska säljas, säger näringsminister Maud Olofsson.
Regeringen har utsett Mats Odell att ansvara för att genomföra försäljningen av de sex bolagen.
Tre av bolagen har regeringen redan riksdagens tillstånd att sälja: Nordea, OMX och Teliasonera. För de övriga tre måste regeringen få ett beslut från riksdagen först.
Regeringen vill minska statens ägande ska minska i de namngivna bolagen, men i vilken omfattning har man inte bestämt än.
De sex namngivna bolagen representerar tillsammans ett värde som överstiger de 150 miljarder kronor som alliansen lovade att sälja ut bolag för under tiden fram till nästa val. Trots det utesluter inte regeringen att andra statliga bolag kan bli aktuella för utförsäljning också.