Freemovealliansen bildades år 2003 för att utveckla den internationella samtrafiken, så kallad roaming, mellan mobiloperatörer.
Medlemsföretagen i Freemovealliansen finns på 26 marknader och når 230 miljoner kunder i Europa.