För närvarande pågår ett så kallat omställningsprogram vid företaget som innebär att 3.000 anställda ska bort. Ursprungligen skulle programmet avslutas till årsskiftet men det har förlängts.
Beslutet att förlänga omställningsprogrammet hänger egentligen inte samman med de nu aktualiserade besparingarna.
– Det var i samband med omorganisationen i höstas som vi enades om att omställningsprogrammet ska löpa vidare även efter årsskiftet, säger Elof Isaksson.
Att det behövs ytterligare besparingar har inte varit känt tidigare utan det kom fram i samband med att kvartalsrapporten sammanställdes. Det visade sig då att inkomsttappet på den fasta telefonin var större än man tidigare räknat med.
Hur många anställda som riskerar att förlora sina jobb kan Elof Isaksson inte säga.