Företaget slås samman med Telia Mobile och det nya företaget får 1,1 miljoner kunder vilket gör Teliasonera till den näst största mobiloperatören på den danska marknaden.
Sammanslagningen av de två mobiloperatörerna har granskats och godkänts av EU kommissionen.