De fackliga företrädarna i såväl TeliaSonera som Flextronics har svårt att hålla sig från att säga vad var det vi sa” när nu TeliaSonera tar tillbaka delar av den verksamhet Telia sålde för 2,5 år sedan.
Det är verksamheten med kontorsväxlar och kontorsdatanätverk som TeliaSonera köper tillbaka. Installations- och servicetjänsterna behåller dock Flextronics. Och med det är koncernfacken i såväl TeliaSonera som Flextronics nöjda.
– Det blir en tydligare gräns mellan företagen i och med den här affären och det kommer att trygga sysselsättningen, säger Anders Bohman som är koncernfackets ordförande på Flextronics.
På TeliaSonera kommer facket nu att hålla i inrangeringen i avtalet för de som byter arbetsgivare.
– Jag tror inte att det ska bli några problem. Det är ju bara 2,5 år sedan de lämnade så vi väntar oss inga stora variationer. Det som kan skilja är bonus och omställningsavtalet, säger Elof Isaksson som är koncernfackets ordförande i TeliaSonera.
Den 1 juli ska affären vara klar. Överflyttningen av de anställda kan ta något längre tid.”