Telia Sonera går bra. Senaste rapporten visar ytterligare förbättringar i resultatet och styrelsen beslutade om en extra utdelning till aktieägarna på tio miljarder kronor. Pengar som alltså ligger ovanpå den ordinarie utdelningen som ska uppgå till minst 40 procent av företagets vinst.
   Sekos representant i Telias styrelse, Elof Isaksson, reserverade sig mot beslutet att betala extrapengar till aktieägarna.
   – De pengarna behövs i verksamheten för att skapa tillväxt. Man räknar med att det om några år kommer att finnas 5–7 bolag på den marknad där Telia verkar i dag. Om vi ska vara ett av dem behöver vi investera och köpa nya bolag, säger Elof Isaksson.
   Nytillträde koncernchefen Lars Nyberg säger samtidigt att han ser stora möjligheter att genomföra besparingar på ytterligare fem miljarder. Siffran har man kommit fram till när man jämfört Telias kostnader med konkurrenternas. Hur besparingarna ska genomföras är ännu inte bestämt utan det kommer meddelas i februari.
   Enligt Elof Isaksson har ledningen ännu inte diskuterat med facket om rimligheten i besparingarna.
   – Men vi ser ju att alla som är anställda i dag behövs. Och när man talar om besparingar av den storleken har jag svårt att se att det kan ske utan personalnedskärningar.