Enligt företaget är det ”stabsfunktioner, nät, produktion, marknadsföring, försäljning, produktledning och utveckling.” som ska minskas.
Stabsfunktionerna finns främst i Stockholm men även i Göteborg och till viss del i Malmö.
Beträffande nät och produktion är det mer spritt över landet. Inom de här verksamheterna har det förekommit ett visst dubbelarbete och upp till 700 personer kan komma att beröras.
När det gäller försäljning så kan besparingarna leda till att kundtjänsten, som idag finns på tretton olika orter, minskas ner till sex orter. Upp till 500 personer skulle i så fall beröras.
Beträffande produktionsledning och utveckling så är det verksamheter som huvudsakligen finns i Stockholm.