Att stora personalminskningar var på gång har varit känt sedan mer än ett år tillbaka och i vintras enades företaget och facken om ett nytt omställningsavtal.
Avtalet innebär att Telia Sonera inte behöver följa de vanliga turordningsreglerna ”sist in först ut” vid personalminskningar.
I gengäld förbinder sig företaget att lösa övertaligheten med exempelvis pensioner, vidareutbildningar eller med hjälp att hitta nytt jobb inom eller utanför företaget.