Det går bra för Telia Sonera i Sverige, men sämre för den finländska delen av bolaget.
Försäljningen ökade med knappt med två miljarder under det tredje kvartalet jämfört med samma period förra året. Man kommer därför att föreslå bolagsstämman i april 2006 att 10 miljarder kronor ska utdelas till aktieägarna.
Under de senaste nio månaderna har 746 medarbetare antagit erbjudandet om avtalspension och 579 medarbetare överförts till Telia Soneras speciella omställningsenhet.