– Det är tankar vi inom centern har diskuterat, att behålla Telias infrastrukturdelar, men att sälja resten, säger centerns näringspolitiske talesman Roger Tiefensee till nyhetsbyrån PS.
En styckning av Teliasonera skulle kunna ske efter Banverksmodellen där hela infrastrukturen lyftes bort från SJ och lades i det då nybildade Banverket medan enbart skulle ägna sig åt trafikverksamhet.
En annan möjlighet kan vara att staten säljer ut hela eller delar av sitt 51 procentiga aktieinnehav i Teliasonera.