–Vi visste att det var avtalslöst förstås, men flera medlemmar hade hunnit gå hem och fick inget veta förrän i morse, säger han.

I går varslade Seko om strejk och blockad på 11 företag inom telekombranschen. 1300 medlemmar berörs, varav många arbetar på Telia Sonera runt om i landet.  

Ikväll har Sekoklubben på Telia Sonera ett telefonmöte för att informera mer i detalj vad som sagts i förhandlingarna och vad som ska hända framöver.

Seko har bland annat angett oenighet om lokal lönebildning och missbruk av visstidsanställningar som skäl till strejkvarslet. Kjell-Åke Sommeryd tycker att det är frågor som det är värt att ta strid om.

–Ja, absolut. Vi har stora problem med att arbetsgivarna staplar olika visstidsanställningar på varandra istället för att ge fasta jobb. EU har kritiserat Sverige för detta, säger han.

Förra året var det ytterst nära att Seko gick ut i konflikt på telekomområdet. Ett nytt avtal slöts bara ett par timmar innan strejken skulle bryta ut.

–Det var en generalrepetition som vi har nytta av i år, säger Kjell-Åke Sommeryd. Vi lärde oss att rekrytera strejkvakter och upprätta listor och det är bara att göra på samma sätt. Vi måste också få ut så mycket information som möjligt till medlemmarna om vad som gäller.

Själv är han beredd att stå strejkvakt hur länge som helst och han hoppas att stridsviljan hos medlemmarna i lika stark nu som den var förra året.

–Det medlemmarna reagerade mest på 2012 var Almegas krav att vi skulle förlänga semesterperioden till att gälla mellan april och oktober. Här i Luleå var det många som protesterade högljutt.

I år har det varit en lång väntan. Avtalet gick ut i april och förhandlingarna har dragit ut på tiden bland annat för oklarheter om den så kallade ITP-planen, pensionsavtalet. På Telia i Luleå är det inte många som ställt frågor om den, däremot har medlemmarna frågat när löneförhandlingarna lokalt ska börja. 

–Jag har sagt att vi först måste ha ett centralt avtal, säger Kjell-Åke Sommeryd.

I dag utsåg Medlingsinstitutet Jan Sjölin och Göran Gräslund till medlare mellan Almega och Seko på telekomområdet.

En eventuell strejk bryter ut den 19 juni klockan 18:00.