Bakgrunden är att post och telestyrelsen, PTS, föreslagit åtgärder för hur nätet ska skiljas från Teliasoneras övriga verksamhet.
Enligt PTS:s förslag vill man bland annat kontrollera utnämningen av styrelseledamöter och vd samt besluta om vissa anställningsförhållanden.
Genom att frivilligt skilja sitt nät från den övriga verksamheten hoppas nu Teliasonera slippa lagstiftning.