I den svenska delen av norska Telenor har 460 personer arbetat men efter uppsägningarna blir antalet anställda vid de tre kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö 370 personer.
Det är främst säljare som sagts upp men även personal vid kundtjänsten har drabbats. Telenor har sammanlagt 22.000 anställda i Europa och Sydostasien. I Sverige äger företaget sedan tidigare Utfors och i våras köpte man även Bredbandsbolaget.