För fem år sedan öppnade staten för konkurrens på telemarknaden. Då blev det fritt fram att välja teleoperatör i det fasta telenätet, och inte bara för mobiltelefoni.
Men eftersom Teliasonera äger telefonnätet har den som valt en annan operatör fått två telefonräkningar; en från sin operatör för samtalskostnaderna och en från Teliasonera för tillgången till telefonnätet.
Nu har PTS har gett Teliasonera tre månader på sig att ta fram ett standardavtal för hur de ska sälja abonnemang vidare till andra operatörer.
På Teliasonera menar man att PTS beslut är onödigt. Sedan i höstas har de redan skrivit avtal med andra bolag om att sälja vidare abonnemang. Idag har 70 procent av dem som valt en annan operatör möjlighet att få en enda telefonräkning.
Enligt PTS måste Teliasonera också öppna för andra att erbjuda bredband via det fasta telenätet. Idag krävs ett teleabonnemang hos Teliasonera.