– Vi har fått en hemställan från medlarna och just nu sitter delegationen och går igenom den, säger Fredrik Bäckström på Seko.

Medlarna vill ha parternas svar senast klockan tio i kväll. Om någondera part säger nej bryter strejken ut vid midnatt.