Med förslaget blir det svårare för deltidsarbetande att få a-kassa eftersom arbetsvillkoret skärps så att den som får ersättning från a-kassan måste ha arbetat minst 80 timmar per månad under sex månaderna före arbetslösheten. Nu gäller 70 timmar.
Det är drygt 5 procent av kvinnorna som arbetar mindre än 80 timmar i månaden och 2,7 procent av männen.