– Tallink vill ha ett domstolsbeslut på att vi inte ska tillåtas vidta stridsåtgärder mot rederiet för att få skriva kollektivavtal med dem, säger Simo Zitting som är ordförande i Finlands Sjömansunion.
– Vi anser att principen om stridsåtgärder är lika mot Tallink som mot alla andra. I Finland har facket rätt att vidta stridsåtgärder för att få kollektivavtal. Om domstolen skulle komma fram till något annat vore det historiskt.
Tidigare i vår sålde det grekiska rederiet SuperfastFerries tre höghastighetsfärjor till Tallink. Då hade fartygen med finska avtal trots att de var flaggade i Grekland. Eftersom trafiken går kvar på samma rutt mellan Finland och Tyskland är sjöfacken i de fyra länderna överens om att kräva av tal på samma nivå som tidigare.
Men när Tallink tog över färjorna sa de upp den finska besättningen och ersatte den med en estnisk besättning med lönenivåer på mindre än en fjärdedel av den tidigare.
En matrosbefattning som tidigare haft en lön på 2.500 euro fick nu en lön knappt 600 euro.
I april startade Tallink en ny färjelinjelinje mellan Stockholm och Riga och satte in passagerarfärjan Fantaasia. Med stöd av Internationella Transportarbetarefederationens så kallade Atenpolicy kräver sjöfacken i de fyra länderna att det fartyget också ska ha avtal samma nivå som övriga rederier i Östersjötrafiken.
Men istället för förhandlingar har nu frågan först hamnat i finsk domstol, då Tallink har skickat sin stämningsansökan till tingsrätten i Hangö-området.