I januari i år återtog SJ städningen av X 2000 och lokdragna tåg. De anställda på ISS, som hade uppdraget innan, sades upp och fick söka nytt jobb hos SJ om de så önskade.

Många av dem hade då jobbat i 20-30 år, redan innan bolagiseringen, och har en gång varit anställda av SJ.

Sekos inställning var att det handlade om verksamhetsövergång och att SJ därmed var skyldigt att ta över all personal från ISS. Men det tycket inte SJ.

– Det handlar om ett uppsagt avtal så vi har ingen verksamhet. Vidare så berör det ju bara storstäderna, på alla andra orter handlar vi upp verksamheten så vi tar inte över allt. Slutligen tar vi inte över något annat från Trafficare, inga inventarier, inga lokaler och så vidare, sa Peter Blomqvist, personaldirektör på SJ.
   

Han såg inte heller att SJ skulle ha något moraliskt ansvar, vare sig att sköta sig bättre än andra eller för att många drabbade är gamla trotjänare från gamla SJ-tiden.
   

– Då var det ett affärsverk. Vi är ju SJ AB, som bara är en av många tågoperatörer. Och vi, som alla andra, vill ju handla upp till bästa möjliga pris.

SJ utlyste tjänsterna och omkring 80 av städarna från ISS fick nytt jobb på SJ. Seko har protesterat och nu har till sist de centrala förhandlingarna avslutats i oenighet och Seko drar SJ inför AD. Kravet är jobben tillbaka och 150 000 kronor i skadestånd till var och en.

Samtidigt pågår en tvist om åldersdiskriminering i samma fall. Seko menar att SJ diskriminerat äldre anställda vid ISS. Även här har de centrala förhandlingarna slutat i oenighet. Seko överväger nu om man ska ta även detta ärende till AD.

­– SJ har ju anställt många unga till de här tjänsterna. En del direkt från gymnasiet, medan äldre från ISS inte fått jobben, trots sin erfarenhet. Nu måste vi jämföra utbildning och liknande. Men Sekos inställning är att det handlar om åldersdiskriminering, säger Leif Eriksson, ordförande för Seko på ISS.