SJ kommer tillbaka som entreprenör och ska köra tågen på Stångådalsbanan (Linköping-Kalmar) och på Tjustbanan (Linköping-Västervik) från och med den 2 maj. Fram till dess har konkursförvaltaren ansvaret. Avtalet med SJ löper till juni 2008 och blir två miljoner dyrare än med BK Tåg. Avgångarna kommer att minska något i antal.
Krösatågen tas istället över av tågoperatören Merresor som i dag driver regionaltrafiken i Värmland. Merresor ägs till lika stora delar av People travel group och SJ. Enligt företaget ska inget ändras, inte heller antalet anställda, inledningsvis.
– Många anställda här kände nog inte ens till Merresor för några veckor sedan, säger Ingemar Storm, klubbordförande på BK Tåg samt lokförare på Krösatågen. På det jag har hört om Merresor, som ju funnits i knappt ett år, verkar de seriösa.
På Merresor finns redan en Sekoklubb. Ingemar Storm tror att det kommer att finnas kvar två klubbar eftersom företaget sagt att de vill driva Värmlandstrafiken och Krösatågen som två separata verksamheter.