– Vi förutsätter att det inte blir någon försämring av villkoren, vare sig det gäller pensioner, löner eller något annat.
Det säger Lena Aldemark, ordförande i Seko SJ, med anledning av att Tågkompaniet tar över trafiken för Tåg i Bergslagen.
Lena Aldemark säger att hon förutom avtalet, inte har så många synpunkter på affären.
– Men det verkar positivt eftersom Tågkompaniet säger sig vara beredda att satsa framgent, det gör att medlemmarna kan se framåt.
Även chefen får Tåg i Bergslagen, Tord Hult är positiv.
– Som jag ser är det bara positivt.
Övertagandet innebär ingen förändring i den rättsprocess som pågår mellan SJ och Tåg i Bergslagen, där SJ hävdar att man har rätt att bryta kontraktet om trafikeringen, vilket Tåg i Bergslagen hävdar att man inte har.
Från den 16 augusti kommer Tågkompaniet att köra trafiken på entreprenad åt SJ. Man planerar att ta över personalen i Gävle och Borlänge men inte den i Hallsberg och Västerås.