Den 11 januari tog dansk-brittiska DSB First över tågtrafiken över Öresund. Med höga löner, bonusar och löften om en gyllene framtid lockades personalen från SJ och Tågvärdsbolaget över till DSB First.
Första dagen med den nya operatören fungerade allt ungefär som det skulle, men redan dagen efter kollapsade trafiken på den danska sidan och massor av tåg ställdes in.
– De hade fått nya, extremt svårtydda turlistor så folk visste helt enkelt inte vad de skulle göra och var de skulle vara, förklarar Mikael Yang som varit ordförande för skånska lokförarklubben inom SJ och sitter i interimsstyrelsen för den nybildade klubben.
Mikael Yang berättar om medlemmar som tvingas arbeta 24 timmar i sträck, eller gå av ett pass halv ett på natten och börja nästa klockan fem på morgonen. Många gånger beordras personalen in med mycket kort varsel och ofta på ett hotfullt sätt.
– Arbetsledarna är ju panikslagna, de måste få tågen att rulla, så då kan de hota folk med sparken om de inte ställer upp och jobbar, säger han.
Vidare har Seko stämt arbetsgivaren för brott mot kollektivavtalet när det gäller de anställdas arbetsscheman. Arbetstiden ska anges även för arbetsdagar då den anställde inte är inplanerad på speciella turer, detta för att man ska veta vilka tider man ska arbeta. Men arbetsgivaren lämnar de dagarna blanka och tar sig rätten att kalla in folk med kort varsel på de tider som behöver fyllas.
I en annan fråga råder oenighet om hur avtalet ska tolkas. När en anställd börjar före klockan sex på morgonen ska hon eller han bara arbeta sex timmar. Enligt facket betyder det sex timmar inklusive raster medan arbetsgivaren anser att det är exklusive rasterna.
– Det är lite ironiskt att DSB First inte vill att vi ska få så mycket facklig tid. Motiveringen är att det inte kommer att behövas eftersom allt ska fungera så himla bra. Det har ju verkligen varit tvärtom hittills.
Den nybildade klubben, med 260 medlemmar består av både lokförare och ombordpersonal, från SJ och från Tågvärdsbolaget. Den nya styrelsen har alltså en hel del frågor att ta tag i och klubben kommer nu att ordna medlemsutbildningar.
– Många anställda, ofta de som är unga och nyanställda, har blivit utnyttjade av arbetsgivaren. Därför är det viktigt att de får veta sina rättigheter, avslutar Mikael Yang.