Efter branden i tunnelbanevagn har mycket av uppmärksamheten riktats mot Tågias underhåll av vagnarna och de brister som finns. Problemen är inte nya.
Redan den 16 februari informerades Tågias vd om att en chef beordrat att nollställa blåsning av motorer, trots att den inte genomförts. Det betyder att det framstod som om jobbet gjorts.
Den enda reaktion man fått från företaget på sina uppgifter är avfärdanden. Inte heller SL har varit intresserat av att ta del av uppgifterna.
Klubben har en lista med flera punkter på vad man kallar organiserat fusk i underhållet. Nu kräver man att de ansvariga ska bort från företaget och en revidering av grunderna för Tågias vidare existens.
– Vi tar avstånd från chefer och politiker som jagar fusket med biljetterna samtidigt som man organiserar och blundar för fusket med underhållet av vagnparken.
Seko-klubben vill också att alla entreprenörer ska ersättas med egen personal. När Tågia bildades i oktober 2000 var 175 reparatörer anställda. Nu är antalet nere på 120, en minskning med 25 procent.