– Anledningen till att vi kallat till den här utfrågningen är för att få svar på frågorna varför är det så stora störningar i tågtrafiken och vad kan vi göra åt det, sade trafikutskottets ordförande, Ibrahim Baylan (s) på pressträffen efter utfrågningen.
   Han var inte helt nöjd med svaren han fått från de inblandade parterna, trängsel på spåret och lövhalka kan inte vara enda förklaringen, enligt Baylan. Han var inte heller nöjd med regeringens förda infrastrukturpolitik.
   – Socialdemokraterna vill satsa ytterligare 150 miljoner, utöver budgeten, på akut underhåll för att komma åt växel- och elfel, sade han.
   Utskottets vice ordförande, Jan-Evert Rådhström (m), kontrade med att socialdemokraterna tidigare inte satsat tillräckligt i den förra infrastrukturpropositionen.
   – Den innehöll bara prat men inga grävskopor. Vi ökar nu budgeten med 30 procent i den proposition som vi nyligen lade.
   De utfrågade parterna var alla nöjda med att utskottet tagit initiativ till utfrågningen och att problemen tas på allvar.
   – Det är jättepositivt att utskottet visar intresse för det här. Det är viktigt att de får veta hur vi ser på problemen, säger Banverkets generaldirektör Minoo Akhtarzand.
   Sekoombudsmannen Roger Pettersson anser att en del av problemen ligger i fragmenteringen av vagn- och banunderhåll.
   – Alla upphandlingar skapar problem. Företagen ligger hela tiden på marginalen för att vinna anbuden och då är det lätt att det periodiska underhållet får stryka på foten.