Till att börja med går erbjudandet till LO-medlemmar i Göteborg, Karlstad, Skaraborg, Sundsvall och Östersund. Anmälan sker till ABF.