Swedia Networks ska tillsamman med Saab och Nokia bygga ett gemensamt kommunikationssystem för polis, räddningstjänst, tull, kustbevakning och försvarsmakten.
Utbyggnaden börjar i år i södra Sverige och kommer sedan att fortsätta i sju geografiska etapper. År 2009 ska det hela vara färdigt.
Swedia Networks ska inte bara delta i byggandet av nätet utan även svara för driften när det är färdigt.
Affären är på 2,3 miljarder kronor varav en fjärdedel hamnar hos Swedia Networks.
Jan Sjöqvist tror inte att affären leder till några nyanställningar men den kan bidra till att man slipper säga upp anställda som annars skulle blivit övertaliga.