Olyckan inträffade den 16 mars 2011 vid ett vägarbete på länsväg 155, Torslandavägen, i Göteborg när en rörledning skulle läggas ner i vägbanken.

Dumperföraren var inhyrd av Svevia AB från GD-transport i Brastad, men efter överenskommelse med arbetsledare på plats kom han att hjälpa till även med rörläggningen.

Då dumperföraren skulle klättra upp ur det 2,8 meter djupa rördiket rasade schaktmassorna över honom, och täckte honom ända upp i brösthöjd. Räddningstjänsten kallades till platsen och han fick grävas loss. Han fördes till sjukhus med svåra skador, bland annat brott på revben, ländkotan och bäckenet.

Utredningen efter olyckan visade att Svevia inte följt de anvisningar för schaktningsarbete som fanns i de handlingar bolaget upprättat; arbetsmiljöplan, riskvärdering och arbetsberedningar. Av dessa handlingar framgår hur arbetet skulle ha utförts för att förebygga rasrisk vid schaktning.

Arbetsmiljöverket vände sig till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Rema, och begärde åtalsprövning. Det finns ett direkt samband mellan att det saknades stödkonstruktion eller släntlutning vid schaktningen och olyckan hävdade Arbetsmiljöverket.

Kammaråklagare Maria Johansson vid Rema i Göteborg gör samma bedömning som Arbetsmiljöverket. Hon har därför gett Svevia AB ett strafföreläggande med företagsbot på 300 000 kronor för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada.

Ansvarig person i bolaget har av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och har därigenom av oaktsamhet orsakat dumperförarens skador, förklarar hon. Oaktsamheten har bestått i att man inte gjort en tillräcklig riskbedömning och därför inte vidtagit alla åtgärder för att förebygga rasrisk, som att säkra schaktet genom släntlutning eller med stödkonstruktion.

Brottet har begåtts av person med särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten, tillägger åklagare Johansson.

Svevia AB har godkänt strafföreläggandet.